BSO Sterrenbos

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn de basiselementen voor de opvang van kinderen. We waarborgen de veiligheid door het maken van duidelijke afspraken, en door een veilige binnen- en buitenruimte te bieden die aan alle wettelijke eisen voldoen. We waarborgen de gezondheid door een gezond voedingsbeleid en goede hygiëne te hanteren. Regels, voorschriften en opvangbepalingen zijn verwerkt in verschillende protocollen zodat dit voor iedereen helder is.

Ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid beschrijft hoe de veiligheid en gezondheid van de kinderen gewaarborgd wordt tijdens de opvang. Dit beleid is een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. Het helpt grote en kleine veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor kinderen beter in kaart te brengen. Hierdoor kunnen kinderen beschermd worden tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s.

Veiligheidsregels

Met het oog op veiligheid tijdens opvanguren van de kinderen en van de pedagogisch medewerkers worden er een aantal regels gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn:

Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een afgeronde opleiding met pedagogische doeleinden en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Fysieke omgeving

De omgeving waarin de kinderen zich bevinden is aangepast aan de behoeften van de kinderen en aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de binnen- en buitenruimte. BSO Sterrenbos besteedt aandacht aan:

Hygiëne

Een hygiënische omgeving waar mogelijk staat bij ons hoog in het vaandel. Om zo hygiënisch mogelijk te werken worden een aantal richtlijnen gehanteerd:

Voeding

In ons voedingsbeleid staan variatie en verantwoorde keuzes centraal. We bieden een gevarieerd aanbod, zodat kinderen kunnen kiezen wat ze zelf lekker vinden. Het aanbod gezonde keuzes is altijd groter dan de minder gezonde keuzes. Daarnaast zijn de basisproducten die vaak worden aangeboden gezonde keuzes. Zo leveren we een bijdrage aan het ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij kinderen. Er is hierbij ruimte voor uitzonderingen. Bijvoorbeeld een keer een ijsje eten bij warm weer of een cup cake versieren tijdens de vakanties.

Het gehele gezondheid en veiligheidsplan kan opgevraagd worden via de mail info@bsosterrenbos.nl

Meld uw kind aan bij
BSO Kerkebosch in Zeist!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.