BSO Sterrenbos

Pedagogische visie

BSO Sterrenbos biedt kinderen de ruimte om zichzelf te zijn op een natuurlijke manier in een ongedwongen omgeving en we laten ze worden wie ze willen en kunnen zijn. Bij BSO Sterrenbos gaan we met de kinderen veilig op avontuur en maken we mooie nieuwe herinneringen!

Visie op buitenschoolse opvang

Onze pedagogische visie: vanaf het eerste moment dat het kind BSO Sterrenbos bezoekt, zijn wij ook verantwoordelijk voor een deel van de opvoeding van het kind. Wij hebben zelf getracht een duidelijke visie na te streven die wij belangrijk vinden, maar wij zullen ook rekening houden met de visie van de ouders. In onze pedagogische visie staat het kind centraal. Het is onze taak de kinderen een veilige en gezellige leef- en ervaringswereld te bieden, waarin zij, binnen de gestelde kaders, de vrijheid hebben om hun vrije tijd naar eigen keuze in te richten. Bij het aanbod van de activiteiten wordt er rekening gehouden met de leeftijd, interesses en sekse van de kinderen. Deelname aan activiteiten is absoluut niet verplicht. Het wordt wel gestimuleerd, maar het kind bepaald uiteindelijk zelf of het wel of niet aan een activiteit mee wil doen. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen dat ze samenleven en samen spelen met zowel kinderen als volwassenen. De dagelijkse dingen uit de leefomgeving zijn een inspiratiebron voor onze werkwijze.

Visie op opvoeden

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig en thuis voelt bij ons. Wij zijn van mening dat de basis voor het zich goed kunnen ontwikkelen, een sfeer van veiligheid en vertrouwen vereist is.

Persoonlijke benadering

Voor ons is ieder kind uniek. Ieder kind heeft een eigen karakter en een eigen belevingswereld. Hierdoor heeft ieder kind een eigen benaderingswijze. Wij zullen hierop in spelen door interesse te tonen in en inleven in de belevingswereld van het kind, goed te luisteren en reageren op wat het kind ons verteld.

Positieve benadering

Wij willen het kind graag het gevoel geven dat het een ‘STER’ is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een met een goede dosis zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld opgroeien. Dit is nodig voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. Zowel nu als later.

Wij zijn van mening dat zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld onder andere ontwikkeld wordt door een positieve benadering. Daarom zullen wij hier veel aandacht aan besteden. Wij zullen het kind het gevoel geven trots te mogen zijn op wat het doet, kan en bovenal is.

Gezelligheid & geborgenheid

Wij zijn van mening dat een plek waar een kind zich thuis voelt een gezellige plek is. Een plek dat er gezellig uit ziet, maar vooral ook een plek waar het zichzelf kan zijn.

Dit wordt gecreëerd door de inrichting van de ruimte, maar vooral ook door de manier waarop er met elkaar om gegaan wordt. Beiden moeten passend zijn bij de belevingswereld van het kind.

Pedagogische visie op ontwikkeling

In tegenstelling tot school is bij de buitenschoolse opvang prestatie en ontwikkeling niet het hoofddoel. Echter, op een ongedwongen manier kan de buitenschoolse opvang wel een belangrijke bijdrage leveren op verschillende gebieden van de ontwikkeling van het kind.

Kinderen maken belangrijke fasen in hun ontwikkeling door. Wij als volwassenen zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld om kinderen te helpen net dat volgende stapje te zetten, om hun nieuwe kennis aan te reiken en hen wegwijs te maken in de wereld. Wij vinden het belangrijk dat de PM’ers inzicht hebben in de ontwikkelingsstappen die kinderen doormaken en hier op een goede manier op inspelen en deze stimuleren.

Pedagogische visie op waarden en normen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de cultuur van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Wij zien de buitenschoolse opvang als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Hier kan het kind in aanraking komen met andere aspecten en de diversiteit van onze samenleving.

Het gedrag van volwassenen speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren kinderen de grenzen van goed of slecht, van anders, en van mogen en moeten. Door te luisteren naar het kind en door te vragen om het de kans te geven zijn mening te uiten, wordt het kind gestimuleerd zijn eigen mening te vormen en te uiten. Ook door te praten over bepaalde onderwerpen, proberen wij kinderen te laten inzien waarom bepaald gedrag wenselijk is. Door het kind bepaalde verantwoordelijkheden in bijvoorbeeld het netjes houden van de leefruimte, leert het inzien dat het hier al mee om kan gaan en dat dat belangrijk is.

Visie op buiten spelen in de natuur

Wij vinden het belangrijk dat kinderen regelmatig buiten spelen en bewegen. Zij leren spelenderwijs respect te hebben voor de natuur. Er is buiten zoveel te beleven en te leren en dat is iets wat wij de kinderen graag mee willen geven. Het geeft het kind de mogelijkheid om te ervaren hoe dicht het bij de natuur, in al zijn facetten, staat. De beleving van de natuur is belangrijk om een compleet mens te worden. Het spelen in de natuur betekent:

Het volledige pedagogisch beleid en werkplan zijn op te vragen bij ons via info@bsosterrenbos.nl

Meld uw kind aan bij
BSO Kerkebosch in Zeist!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.