BSO Sterrenbos

Klachtenreglement

Melding van klachten

Wij doen er alles aan uw kind een leuke , maar zeker ook veilige tijd bij ons te bieden. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren waar u (niet geheel) tevreden over bent, dan zijn er natuurlijk mogelijkheden dit kenbaar te maken. Hierbij kunt u denken aan gedragingen van medewerkers of directie, (uitvoering van) het beleid, genomen besluiten vanuit de organisatie, etc. 

Wij horen natuurlijk graag wanneer dit het geval is , zodat wij zo snel mogelijk voor een oplossing kunnen zorgen. Graag infomeren wij u over welke mogelijkheden er zijn wanneer u een klacht wil bespreken/indienen.


1.  Melding intern
Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van BSO Sterrenbos dan horen wij dat graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de pedagogisch medewerker, manager of directie. Dit kan telefonisch, via de mail of op de locatie. Dat is net wat u het prettigst of passends vindt.

Wij streven ernaar nog dezelfde dag te reageren, maar uiterlijk binnen 1-2 werkdagen. 

Indien er intern een klacht wordt ingediend door een ouder is dit terug te lezen in het klachtenjaarverslag. Deze kunt u per mail bij de manager opvragen.


2. Melding bij SKK
Wanneer een klacht voor u intern niet naar tevredenheid wordt opgelost, is er de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

BSO Sterrenbos is aangesloten bij de SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). Deze commissie fungeert als de officiƫle klachtencommissie van onze buitenschoolse opvang. Hier kunt u terecht als u de officiƫle procedure wilt volgen.

Deze procedure is als volgt:

1. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijke secretaris van de SKK, tel 0900-0400034, email info@klachtkinderopvang.nl
2. De SKK stelt een klachtformulier ter beschikking.
3. Stuur het ondertekende klachtformulier met uw beschrijving van de klacht en alle ter zake doende stukken naar de secretaris van de SKK.
4. De secretaris bevestigt binnen 5 werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder/ verzorger en aan de organisatie.
5. De klachtencommissie bepaalt of de klacht wel dan niet in behandeling genomen wordt. De secretaris brengt de ouder/verzorger hiervan op de hoogte.

 3. Inschakelen Geschillencommissie
Komt u er niet uit door middel van bovenstaande opties?

Dan kunt u de Geschillencommissie Kinderopvang inschakelen. Op de website hiervan kunt u precies vinden hoe u dit kunt doen en voor welke zaken u wel en niet terecht kan. 

 

Ieder jaar zijn wij natuurlijk trots als wij weer een ‘geschillenvrijbrief’ van de commissie mogen ontvangen. Bewijs hiervan kunt u opvragen bij de manager. 

Voor vragen betreffende dit onderwerp kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de manager! 

Meld uw kind aan bij
BSO Kerkebosch in Zeist!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.