Veilig buitenspelen

De grote buitenruimte waar wij over beschikken is fijn voor de kinderen. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat we extra alert moeten zijn wat betreft de veiligheid.

Wij hebben veiligheidsvoorschriften opgesteld die u kunt nalezen in ons pedagogisch beleidsplan en in de huisregels. Uiteraard zullen wij hiernaar handelen. Wij hebben veiligheidsvoorschriften opgesteld voor het plein, het veld en het bos.

In het algemeen geldt voor het buitenspelen dat de kinderen altijd onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers buiten zijn. De pedagogisch medewerkers zijn altijd op de hoogte waar de kinderen op dat moment spelen. Kinderen mogen het buitengedeelte waar zij spelen niet ongevraagd verlaten.

 

20130611_161142