Indeling groep

Het gebouw is verdeeld in 3 verschillende lokalen. Het Beverlokaal is ingericht voor de jongste kinderen met een mooi huis met glijbaan. Het Welpenlokaal is ook ingericht voor de jongste kinderen. Het Scoutslokaal is een stoer lokaal voor de oudere kinderen.

De kinderen zijn niet alleen aanwezig als individu op de BSO, maar ze zijn er ook samen, als deel van de groep. In elke groep spelen groepsprocessen en sociale relaties. Door de groep goed te organiseren zorgt de PW’er voor een sfeer waarin alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, erbij kunnen horen en hun mening kunnen geven. Structuur bieden via groepsregels, groepsindeling en een goed uitgevoerd beleid helpt om veiligheid, houvast en uitdaging te garanderen.

De PW’ers houden een dagritme aan met vaste elementen en een vaste volgorde. Daarbinnen is echter voldoende ruimte voor individuele keuzes van de kinderen. Wij bieden de kinderen zowel houvast als mogelijkheden om de vrije tijd zelf in te vullen.

Activiteitenprogramma - BSO Sterrenbos Zeist - 02De nieuwe locatie is een feit 03