Dagindeling

Dagindeling - BSO Sterrenbos Phoenix Zeist - 01

 

14.45 uur- 15.15 uur
De kinderen worden opgehaald van school.

15.30-16.00 uur
Tijdens het eet –en drinkmoment is er een vaste verdeling van de groep. De scholen zijn op verschillende tijden uit. Dit zorgt er voor dat er een rustig eet –en drinkmoment kan zijn. De tafels zijn per school ingedeeld. Zo vindt dit moment altijd op de tijd plaats wanneer dit deel van de groep daar aan toe is. Ook wordt dit moment afgesloten wanneer dit deel van de groep daar aan toe is.
De kinderen hoeven dus niet onnodig lang op de laatste groep te wachten. Ook geeft dit de gelegen even de dag door te nemen met je klas –en schoolgenoten. Deze hebben veelal dezelfde dingen meegemaakt. Op deze manier wordt het eet –en drinkmoment als een vast rustmoment ingezet.

16.00- 17.00 uur
Om de groep flexibel te houden, is er voor gekozen om geen vaste stamgroepen te hanteren. De groep wordt vanzelf verdeeld in kleinere groepen, doordat kinderen zelf kiezen of en aan welke activiteit ze willen deelnemen. Zo wordt de veiligheid en de vrijheid van zelf invullen van de vrije tijd gewaarborgd, doordat ze zelf mogen kiezen wat ze gaan doen en met welke kinderen en PW`er. Hierbij is er voldoende aandacht voor de 4- en 5-jarigen. Voor deze kinderen kan dit in het begin een beetje onwennig zijn. Onze PW’ers maken zo nodig samen met de kleuters een keuze in de activiteit waar zij aan willen deelnemen.

Er kan gekozen worden uit:

  • De aangeboden sportactiviteit
  • Knutselactiviteit of ander alternatief
  • Vrij spel binnen of buiten

17.00- 17.15 uur
De groep komt weer bij elkaar. Er wordt een stuk fruit aangeboden met wat drinken. Of de groep eet en drinkt in zijn eigen activiteiten groep.
Hierna kunnen alle kinderen vrij spelen tot zij gehaald worden door de ouders.