Onze visie

Wat is de basis van onze pedagogische visie?
Vanaf het eerste moment dat het kind BSO Sterrenbos bezoekt, zijn wij ook verantwoordelijk voor een deel van de opvoeding van het kind. Wij hebben zelf getracht een duidelijke visie na te streven die wij belangrijk vinden, maar wij zullen ook rekening houden met de visie van de ouder. In onze pedagogische visie staat het kind centraal. Het is onze taak de kinderen een veilige en gezellige leef- en ervaringswereld te bieden, waarin zij, binnen de gestelde kaders, de vrijheid hebben om hun vrije tijd naar eigen keuze in te richten.

DSC_2639

Bij het aanbod van de activiteiten wordt er rekening gehouden met de leeftijd, interesses en sekse van de kinderen. Deelname aan activiteiten is absoluut niet verplicht. Het wordt wel gestimuleerd, maar het kind bepaald uiteindelijk zelf of het wel of niet aan een activiteit mee wil doen. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen dat ze samen leven en samen spelen met zowel kinderen als volwassenen. De dagelijkse dingen uit de leefomgeving zijn een inspiratiebron voor onze werkwijze.