Normen en waarden

Welke normen en waarden krijgen de kinderen mee?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de cultuur van de samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Wij zien de buitenschoolse opvang als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Hier kan het kind in aanraking komen met andere aspecten en de diversiteit van onze samenleving.

Het gedrag van volwassenen speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren kinderen de grenzen van goed of slecht, van anders, en van mogen en moeten. Door te luisteren naar het kind en door te vragen om het de kans te geven zijn mening te uiten, wordt het kind gestimuleerd zijn eigen mening te vormen en te uiten. Ook door te praten over bepaalde onderwerpen, proberen wij kinderen te laten inzien waarom bepaald gedrag wenselijk is. Door het kind bepaalde verantwoordelijkheden in bijvoorbeeld het netjes houden van de leefruimte, leert het inzien dat het hier al mee om kan gaan en dat dat belangrijk is.

Wij zijn ons ervan bewust dat ook wij een bijdrage leveren aan de opvoeding van uw kind. Daarom besteden we aandacht aan het bijbrengen van sociale vaardigheden en normen en waarden zoals:

  • Vrienden maken
  • Conflicten oplossen
  • Afspraken maken en zich er aan houden
  • Luisteren naar elkaar
  • Respect hebben/ Zorgdragen voor elkaar
  • Leren geven en nemen