Pedagogische BSO

Pedagogische visie
De hoofdpunten van onze pedagogische visie vindt u in dit onderdeel van de site. Mocht u meer willen weten, vraag dan bij onze pedagogisch medewerkers naar ons pedagogische beleidsplan. Hierin staat alles uitgebreid vermeld.

Bij de ontwikkeling van onze visie zijn wij uitgegaan van de door het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang (LPK) geformuleerde 8 rechten van kinderen in de buitenschoolse opvang, namelijk:

Kinderen treffen in hun buitenschoolse opvang aan:

  1. Een tweede huis met gezelligheid, vrolijke sfeer en persoonlijke aandacht;
  2. Spelen naar eigen keuze;
  3. Privacy en autonomie; kinderen kunnen alleen en zelfstandig zijn;
  4. Participatie; kinderen hebben inspraak en verantwoordelijkheid
  5. Aansluitend aanbod op: leeftijd, sekse en interesses;
  6. Normen en waarden: gelegenheid tot meningsvorming en discussie;
  7. Leefgemeenschap: diversiteit meemaken, en verbondenheid met ouders en buurt;
  8. Samenwerking met ouders.

De pedagogisch medewerkers
Onze groepsleiders zijn pedagogisch medewerkers en in het bezit van diploma`s van sociaalpedagogische, sociaal-culturele pedagogische opleidingen, lichamelijke vormingsopleidingen of opvoedings –en culturele/kunstzinnige vormingsopleidingen op tenminste MBO-3 niveau.