Ouderraad

Wat is de rol van de ouderraad?
Ouders van BSO Sterrenbos kunnen op vrijwillige basis zitting nemen in de ouderraad die zich bezighoudt met organisatorische en beleidsmatige kwesties.

Wat doen de leden van de ouderraad?

• Zij bewaken (mede) de kwaliteit van de opvang;
• Zij oefenen invloed uit op het beleid namens alle ouders;
• Zij stimuleren de betrokkenheid van ouders;
• Zij bevorderen de communicatie tussen het personeel van BSO Sterrenbos en de ouders.

BSO Sterrenbos organiseert in samenspraak met de ouderraad een maal per jaar een ouderavond, waar opvoedkundige, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen worden besproken.
Regelmatig ontvangen alle ouders per mail informatie over het reilen en zeilen van BSO Sterrenbos zoals informatie over nieuw personeel, nieuwtjes en het activiteitenprogramma.