Ouders

De pedagogisch werkers van BSO Sterrenbos nemen uw wensen met betrekking tot de opvoeding van uw kind serieus. We gaan zo flexibel mogelijk om met verzoeken van ouders. Laat het ons weten als u een speciaal verzoek heeft.

BSO Sterrenbos organiseert één maal per jaar 10-minutengesprekken. Voorafgaand aan het gesprek inventariseren we met u de onderwerpen. Wat wilt u graag met ons bespreken? En wat willen wij als pedagogisch medewerkers nog met u bespreken? Het kind staat in het gesprek natuurlijk centraal.

Daarnaast is er altijd een mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de pedagogisch medewerkers als er vragen of problemen zijn.