Activiteiten

De kinderen kunnen heerlijk spelen bij Sterrenbos en ook nog meedoen aan leuke activiteiten/workshops!
Kinderen bepalen zelf wat zij gaan doen, hoe lang en met wie. Zij kunnen in principe zelfstandig aan de slag. De pedagogisch medewerker heeft een minimale bemoeienis; meer een ondersteunende en begeleidende rol. Voorbeelden van vrij spellen zijn lekker buiten of binnen spelen met het aangeboden speelgoed, voetballen, gezelschapsspellen spelen, heerlijk boekje lezen op de zitzakken enz

Daarnaast worden er door de pedagogisch medewerkers activiteiten/workshops voorbereidt. Kinderen kunnen kiezen: Hier aan mee te doen, hier niet aan mee te doen of later in te stromen.
De activiteit heeft meer “inhoud” dan vrij spel. Het is iets dat de pedagogisch medewerker bewust aanbiedt, van te voren is voorbereid en er is tijd voor vrij gemaakt. Voorbeelden van open activiteiten zijn Proefjes doen,eigen tandpasta maken, estafetteloop (van te voren uitgezet en bedacht), kookactiviteit, aar het bos voor een spel of een natuurtocht, een paar weken achter elkaar werken aan een vogelhuisje, een 4 wekelijkse sportclinic Basketbal.

 

Dit vinden wij belangrijk:

  • Tijd hebben om lekker niets te doen blijft belangrijk;
  • Het aanbod wordt mede door en met behulp van de keuzes van kinderen bepaald;
  • Wij bieden vertrouwde activiteiten of nieuwe activiteiten aan en dagen kinderen uit;
  • Het aanbod is voor alle leeftijden, voor jongens en meisjes, waarbij rekening gehouden wordt dat oudere kinderen meer behoefte kunnen hebben aan uitdaging in activiteiten.