Contractvormen

Welke contracten bieden wij u?
1. Totaalpakket A (totaal 52 weken opvang)
Totaal 52 weken, 40 schoolweken + opvang in korte vakanties + 6 zomervakantieweken. Incl. studie- roostervrije dagen.
Opvang op vaste dagen na school gedurende 40 schoolweken per jaar, vanuit school tot 18.30 uur (korte opvang) en op woensdag en/of vrijdag vanuit school tot 18.30 uur (lange opvang). Opvang op vaste dagen gedurende de gehele dag tijdens alle schoolvakanties (12 weken) zoals vastgesteld door het ministerie van OCW, van 7.30 tot 18.30 uur.

2. Totaalpakket B (totaal 48 weken opvang)
Totaal 49 weken, 40 schoolweken + 8 weken vakantie (3 weken vakantie korting) Excl. studie- roostervrije dagen.
Opvang op vaste dagen na school gedurende 40 schoolweken per jaar, vanuit school tot 18.30 uur (korte opvang) en op woensdag en/of vrijdag vanuit school tot 18.30 uur (lange opvang). Opvang op vaste dagen gedurende de gehele dag tijdens 8 zelf gekozen schoolvakanties weken zoals vastgesteld door het ministerie van OCW, van 7.30 tot 18.30 uur.

3. Flexibele vakantieweken pakket
Flexibele opvang tijdens de schoolvakanties.
Opvang op de door u aangegeven dagen gedurende de gehele of halve dag tijdens de schoolvakanties zoals vastgesteld door het ministerie van OCW, van 7.30 tot 18.30 uur.