Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor BSO Sterrenbos met het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij onze pedagogisch medewerkers, door ons te mailen op info@bsosterrenbos.nl of via de website.

 

Wat gebeurt er na aanmelding?
Indien er plaats is, ontvangt u na het inleveren van het aanmeldingsformulier een plaatsingsaanbod met de algemene voorwaarden. Wanneer u het plaatsingsaanbod ondertekend heeft teruggestuurd, is er een overeenkomst ontstaan. Hierna ontvangt u in tweevoud de plaatsingsovereenkomst waarin schriftelijk is vastgesteld wat beide contractpartijen zijn overeengekomen.
Mocht er nog geen plaats zijn op BSO Sterrenbos, dan ontvangt u na inleveren van het aanmeldingsformulier een bevestiging dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst.

Nadat de plaatsing definitief bevestigd is, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u uw wensen naar voren brengen en kunt u de pedagogisch medewerkers van BSO Sterrenbos alvast leren kennen. De dagelijkse gang van zaken komt aan de orde en we maken afspraken over de wenperiode van uw kind. Ook krijgt u van de pedagogisch werkers een informatiepakket over BSO Sterrenbos. Na dit gesprek is er de gelegenheid om een dag of middag mee te lopen. U kunt dan met eigen ogen zien hoe een dag verloopt en uw kind kan alvast wennen aan de nieuwe omgeving. Zo wordt de eerste echte dag in de BSO een beetje gemakkelijker voor u en voor uw kind.